Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és Comercia Global Payments Entitat de Pagament, S.L., és una companyia espanyola amb domicili social en Carrer Caleruega núm. 102, 28033, Madrid, i número d'identificació fiscal B-65 / 466.997, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 36.770, Foli 106, Full núm M-658.735 Les dades sol·licitades són necessàries per a la gestió i execució de la sol·licitud i seran tractades amb aquesta finalitat; així mateix, seran tractats per complir amb les obligacions normatives requerides. Aquestes dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i execució de les relacions derivades de la sol·licitud. Les dades seran tractades mentre romanguin vigents les relacions derivades de la sol·licitud i seran conservats (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides, i per a la formulació, exercici o defensa reclamacions. Per a més informació respecte a la nostra política de privacitat visitar l'apartat "Avís Legal".