Declaració de privacitat

Comercia Global Payments Entitat de Pagament, S.L. (En endavant, "Comercia") és la propietària del web https://www.addonpayments.com/es-es (En endavant, el "lloc web") a través de la qual Comercia ofereix informació sobre els seus productes i serveis i presta servei d'atenció al client. Comercia és doncs responsable de processar la seva informació personal, amb relació a tota la informació que comercia recull i rep de vostè, quan utilitza el lloc web o contracta els nostres productes. Tota persona que accedeixi al lloc web serà considerada la seva "usuari" i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària l'avís legal en vigor en el moment que accedeix a aquest, així com les condicions particulars que puguin ser d'aplicació. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els productes i serveis oferts des del portal de Comercia. En qualsevol cas, Comercia es reserva el dret de canviar l'estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar serveis i / o productes, continguts o les condicions d'accés i / o ús del lloc web de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís. Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.

1.¿Quiénes som?

Comercia Global Payments Entitat de Pagament, S.L. és una companyia espanyola amb domicili social en Carrer Caleruega núm. 102, 28033, Madrid, i número d'identificació fiscal B-65 / 466.997, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 36.770, Foli 106, Full núm M-658.735. Comercia Global Payments, Entitat de Pagament, S.L., és una entitat de pagament espanyola constituïda a Barcelona, en data 20 de desembre de 2010, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita en el Registre Especial d'Entitats de Pagament del Banc d'Espanya.

2.Política de privacitat i protecció de dades

Des Comercia complim íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat bancària.
Quan sol•licitem l'emplenament d'un formulari o quan, en general, vam recaptar dades de caràcter personal, informarem en tot cas al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, la base legal que legitima el tractament i de la identitat i adreça del responsable del tractament i del Delegat de Protecció de Dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client. Així mateix, s'informa al client o usuari de la facultat d'exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com de sol•licitar que es limiti el tractament de les seves respectives dades personals, oposar-se o sol • licitar la portabilitat de les seves dades indicant-li on i com dirigir-se amb la finalitat d'exercitar aquests drets.

També s'informa al titular de les dades que aquest pot posar-se en contacte en tot moment amb l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades mitjançant la bústia de queixes i suggeriments habilitat a aquest efecte enwww.agpd.es. Perquè la informació que tenim de vostè estigui sempre actualitzada i no contingui errors, li demanem que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

3.Mesures de seguretat

Des Comercia adoptem mesures de seguretat necessàries per tal de protegir la seva informació.

En concret, les mesures tècniques i organitzatives adoptades per tal de garantir un nivell de seguretat adequat al risc dependran de l'estat de la tècnica, els costos de l'aplicació, la naturalesa, abast, context i fins del tractament, així com dels riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats dels usuaris. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que internet no és 100% segur. No podem prometre-li que l'ús del lloc webs sigui completament segur. Per això, us animem a utilitzar internet amb cautela, això inclou no compartir contrasenyes.

4.Propiedad intel•lectual i industrial

Els textos, les imatges, els sons, les animacions, els vídeos i altres continguts d'aquest lloc web són propietat exclusiva de Comercia o, si escau, de tercers que hagin atorgat una llicència o autorització a Comercia per al seu ús.
Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web entren en l'àmbit d'aplicació dels drets de propietat industrial i intel•lectual registrats per Comercia, pel que queda prohibida qualsevol forma d'explotació, la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa de Comercia.

Amb aquestes Condicions d'ús no es cedeix ni pot interpretar-se que es cedeixi cap dret de propietat intel•lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap de les seves parts. Queda prohibit divulgar, utilitzar, transmetre, distribuir, reproduir, transformar, comunicar públicament, posar a disposició, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, total o parcialment, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest lloc web pertanyen a comercia sense el consentiment previ i exprés de l'empresa, llevat que s'indiqui el contrari o que la seva utilització es faci a títol particular i no vulneri els drets que la legislació aplicable atorgui a l'empresa.

5.Responsabilidades

Des Comercia no garantim l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. Així mateix, no som responsables de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Comercia, llevat que ho autoritzem expressament.

Juntament amb els nostres proveïdors d'informació assumim cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (Ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (Iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (Iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (V) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (Vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones; (Vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i / o (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de Comercia.

Així mateix, tampoc assumim cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Comercia; (Ii) intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (Iii) ús indegut o inadequat del lloc web; i / o (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

6.Política de cookies

L'informem que des Comercia utilitzem cookies (i.e. petits arxius de text que posem des de la nostra web al teu ordinador) i eines de rastreig. Per a més informació sobre les cookies en aquesta web i com desactivar-les, per favor fes clic https://www.addonpayments.com/es-es/politica-cookies

7.Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de Comercia. Especialment, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Comercia o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament li autoritzem, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de "Comercia" diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL https: //www.addonpayments.com/es-es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar el lloc web d'o la informació continguda en el mateix sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d' una altra persona, empresa o entitat.

8.Uso lícit i bona fe

L'usuari reconeix i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat en tot moment. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els seus serveis i continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit utilitzar el lloc web amb fins il•lícits o perjudicials per a Comercia o qualsevol tercer. Utilitzant el lloc web, l'usuari es compromet a no actuar de cap manera que pugui perjudicar la imatge, els interessos o els drets de Comercia o de tercers; que pugui dificultar d'alguna manera la utilització normal del lloc web.

9.Siéntete lliure de contactar-nos si tens preguntes

Comercia disposa d'un Servei d'Atenció al Client al que correspon l'atenció i resolució de queixes que els clients presentin relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.
Pot dirigir les reclamacions a:
COMERCIAL Global Payments EP, S.L.
Servei d'Atenció al Client
C / Caleruega 102, 28033 - Madrid
Correu electrònic: addon@comerciaglobalpay.com