Termes i condicions d'ús

En utilitzar un lloc web de Comercia Global Payments, considerem que heu acceptat tots els termes i les condicions d'ús i els avisos que s'inclouen o s'hi fa referència en aquest document (els "Termes i condicions d'ús"). Comercia Global Payments es reserva el dret d'actualitzar o revisar aquests Termes i condicions d'ús segons el seu criteri. Heu de revisar aquests Termes i condicions d'ús periòdicament per verificar si hi ha canvis. En utilitzar un lloc web de Comercia Global Payments després de la publicació de qualsevol canvi en els Termes i condicions d'ús, considerarem que accepteu aquests canvis tant si els heu revisat com si no.

Àmbit d'ús

Aquests Termes i condicions d'ús s'apliquen a l'ús de tots els llocs web i els serveis que són propietat o estan gestionats per Comercia Global Payments i les seves empreses afiliades. Llevat que indiquem el contrari, totes les referències als llocs web de Comercia Global Payments que s'esmenten en aquests Termes i condicions d'ús inclouen tots aquests llocs web. Aquests Termes i condicions d'ús no s'apliquen a l'ús que en feu de llocs web no afiliats per als quals els llocs web de Comercia Global Payments només proporcionin un enllaç.

Garantia

Ni nosaltres ni cap tercer ofereix una garantia total pel que fa a l'exactitud, actualitat, rendiment, integritat o adequació de la informació i els materials que es mostren o s'ofereixen en aquest lloc per a alguna finalitat específica. Accepteu que aquestes dades i aquests materials poden contenir inexactituds o errors i excloem expressament la responsabilitat per qualsevol imprecisió o error en la mesura que ho permeti la llei.

L'ús de qualsevol informació o material d'aquest lloc web es realitza sota la vostra responsabilitat; nosaltres no ens en fem responsables. És responsabilitat vostra verificar que qualsevol producte, servei o informació que estigui disponible en aquest lloc web s'ajusti a les vostres necessitats específiques.

Aquest lloc web conté material de la nostra propietat o que estem autoritzats a utilitzar. Aquest material inclou, però sense limitar-s’hi, el disseny, la presentació, l'aparença, les animacions en Flash i els gràfics. La seva reproducció està prohibida llevat que es realitzi d'acord amb l'avís de copyright, que forma part d'aquests Termes i condicions d'ús. Totes les marques registrades reproduïdes en aquest lloc web que no són propietat de Comercia Global Payments o no té autorització per utilitzar-les estan reconegudes al lloc web. L'ús no autoritzat d'aquest lloc web pot donar lloc a una reclamació per danys i perjudicis o constituir un delicte.

Enllaços

Per proporcionar un valor afegit als usuaris dels nostres llocs web, és possible que incloguem enllaços a altres llocs web o recursos que no formin part de Comercia Global Payments o les seves empreses afiliades perquè hi pugueu accedir al vostre propi risc i ventura. No som responsables de la disponibilitat o el contingut d'aquests llocs web o recursos i no donem suport ni som responsables, de forma directa o indirecta, de les polítiques de privacitat, del contingut ni de l'ús que facin altres parts d'aquests llocs web o recursos. No podeu crear un enllaç a aquest lloc web des d'un altre lloc web o document sense el nostre consentiment previ per escrit.

Avís de copyright

El material protegit per copyright que està disponible en aquest lloc web és propietat de Comercia Global Payments, llevat que s'indiqui el contrari expressament. Es requereix el consentiment per escrit de Comercia Global Payments per copiar o adaptar aquest material o qualsevol de les seves parts en qualsevol forma o per posar-lo a disposició del públic per qualsevol mètode; aquest consentiment està condicionat al fet que es produeixi el reconeixement adequat.

Esteu autoritzat a:

  • consultar aquest material;
  • imprimir-ne o descarregar-ne extractes en un disc dur local només per a ús personal i no comercial;
  • copiar el contingut a tercers per al seu ús personal, però només si reconeixeu que aquest lloc web és l'origen del material.

No podeu distribuir o explotar comercialment el contingut, llevat que tingueu el nostre consentiment exprés i per escrit. Tampoc podeu transmetre'l o emmagatzemar-lo en qualsevol altre lloc web ni utilitzant cap altre tipus de sistema de recuperació electrònica.

Acceptació d'aquests termes i condicions d'ús

En utilitzar qualsevol llocs web de Comercia Global Payments, reconeixeu que heu llegit, entès i acceptat aquests Termes i condicions d'ús. Reviseu els Termes i condicions d’ús d’aquest lloc web i, si no accepteu els termes indicats en aquest document, no utilitzeu els nostres llocs web.